08.10.2004 Woning EY

Nieuwbouw

Koersel

Vrijstaande woning i.s.m. architect Mark Jansen.
De woning komt te staan te midden van een traditionele verkaveling, toch opteerde de opdrachtgever voor het werken met een plat dak. Er werd gepoogd om het volume onder te brengen in de traditionele enveloppe, op die manier komt er ook een interessant volumespel door de verschillende kroonlijsthoogtes tot stand.
De woning werd opgevat als een monoliet, de schil bestaat uit een donkere baksteen. Achteraan opent de woning zich naar het landschap.