08.03.2005 Appartementen EF

Nieuwbouw

Genk

Bouwen van vier appartementen.
Het volume werd opgevat als een hedendaagse versie van de directeurswoningen in de tuinwijk. Aan de voorzijde is een dakkapel voorzien, gevormd door een puntgevel onder een zadeldak. Dit komt veel voor in de verschillende types van de tuinwijkwoningen. De globale dakvorm, een schilddak, wordt ook regelmatig gebruikt in de tuinwijktypologie. Door de zone van de dakkapel in de voorgevel te benadrukken krijgt men een verticale onderbreking in het gevelvlak, zo krijgen we een minder monoliet geheel. Het dak heeft ook oversteek van ca. 45 cm zoals de meeste gebouwen in de omgeving. De raamopeningen hebben we ook gemodelleerd naar voorbeelden uit de omgeving. De ramen met stenen tussenpost  zijn terug te vinden in o.a. Hotel Het Park of Café De Oude Kapel. De voorgevel is dan ook symmetrisch opgevat met raamopeningen die verticale verhoudingen hebben. Anderzijds zijn de bouwtechnieken ook zoveel geëvolueerd  t.o.v. de periode van de bouw van de tuinwijk (1910-1929) dat het volgens ons te verantwoorden is om bepaalde “historische” afwerkingen niet toe te passen. Bijvoorbeeld het gebruik van natuursteen is aanzienlijk duurder geworden, of  raamverdelingen worden tegenwoordig aangebracht op- of in het glas, niet tussen de glasvlakken. Dit vraagt om andere zuivere oplossingen, op een hedendaagse manier. Bijvoorbeeld stalen lintelen in het metselwerk boven de ramen en thermisch isolerend glas zonder raamverdelingen. De gevels zullen in baksteen gemetseld worden en wit geschilderd. Dit is de meest voorkomende gevelbehandeling in de tuinwijk en ook oorspronkelijk een veel gebruikte.
Met deze architectuur denken we goed te integreren in de tuinwijk. Het is geen letterlijke kopie van de tuinwijkarchitectuur maar een hedendaagse versie er van. De globale vorm en het voorkomen is overgenomen uit de tuinwijkarchitectuur, de elementen die niet typisch zijn hebben we toch op een harmonieuze manier in geheel willen verwerken. Onze keuze om niet historiserend te bouwen willen we hierbij dan ook benadrukken.  We denken dat de tuinwijkgebouwen een waardevol patrimonium vertegenwoordigen dat behouden moet worden, daarom zal een kopie het origineel meer schaden dan eer aan doen.