20.04.2011 Wedstrijd De Groeiboog

Wedstrijd

Borlo-Gingelom / 2010

Wedstrijdontwerp voor de bouw van 7 sociale woningen en een gemeenteschool, te Borlo, Gingelom.

i.s.m. Driesen-Meersman-Thomaes architecten

De opdracht werd niet toegekend.

De densiteit en de schikking van de nieuwe wooneenheden worden van meetaf aan ondergeschikt aan de doelstellingen en ambities omtrent de school. De specifieke stedenbouwkundige cohesie in deze dorpskern dient tegelijkertijd bewaakt en versterkt. De schikking van de gebouwen behoudt de doorwaadbaarheid van het terrein zonder extra verkeersdruk aan te brengen.

Het voorstel toont 3 gebouwen clusters: een woonlint aan de Homsemstraat, drie gelijkvloerse woningen in het midden, en tenslotte de school aan de Jeuksestraat.

De gebouwen definiëren heldere buitenruimten, de eerder geconcentreerde schikking aan de oostzijde van het terrein resulteert bovendien in voldoende overblijvende open ruimte, én het behouw van de prachtige beuk. De dorps-landschappelijke kwaliteit dient bewaart te blijven. Het project beoogt de versterking van de leefbaarheid van de directe omgeving en een grotere kwalitatieve samenhang van de dorpskern.

De footprint van de gebouwen toont een relevante stedenbouwkundige verdichting. De voetganger zal de site kunnen doorkruisen omdat dit zowel de sociale cohesie als de sociale controle (buiten de schooluren) bevordert, de gebouwen zullen overigens breed gebruikt worden door diverse partijen.

De rijwoningen aan de Homsemstraat vormen een afbakening van het binnengebied, een nieuwe rand van de site. De rijwoningen geven ook de toegangszone van het terrein aan naar het centrale plein, van daaruit vertrekken wandelpaden en ook de parking wordt hier ontsloten. De woningen aan de Homsemstraat verwijzen naar de dorpsarchitectuur met verticaal gelede, statige woningen.

Basisschool De Groeiboog, Gingelom from SC-A on Vimeo.