10.06.2011 Sociale woningen ZTSTR

Nieuwbouw

Sint-Truiden

26 Sociale woningen, Zoutstraat St-Truiden voor Nieuw St-Truiden & Kleine Landeigendom
Het project werd toegekend na een beperkte studieopdracht voor sociale woningen in het kader van de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester.

Het perceel in de Zoutstraat heeft een belangrijke meerwaarde gekregen doordat het grenst aan de parkzone van de basisschool “Schuttershof”. Gezien de vrij strikte opdeling van het programma in 17 huurwoningen en 9 koopwoningen vloeide daar uit voort dat de grote hap huurwoningen volledig zou georiënteerd worden op het park. De koopwoningen worden bijgevolg gesitueerd aan de Zoutstraat. De weloverwogen schikking van de bouwvolumes aan de rand maakt dat het bouwblok tussen de Zoutstraat en de Breendonkstraat logisch aangevuld wordt. De buitenranden van het bouwblok worden in dezelfde lijn verder gezet, de voorziene binnenplaats sluit aan op het binnengebied van het bouwblok. Aan de noordzijde werd de nodige terughoudendheid in acht genomen t.o.v. de tuin van het Clarissenklooster. De bomen van de kloostertuin vormen wel een perfect decor voor de achterzijde van het terrein. Alle woningen hebben op deze manier contact met een groene omgeving.

Bouwen in een binnengebied heeft verregaande gevolgen met betrekking tot de bereikbaarheid van de woningen door de hulpdiensten. Hiervoor werd een oplossing gezocht in de beluik-typologie. Het binnengebied is bereikbaar via een poort in de Zoutstraat, er ontstaat zo een binnenstraat waarlangs de woningen bereikbaar zijn. Het volume van de koopwoningen werd losgetrokken van het langwerpige blok met de huurwoningen zodat er interessante perspectieven ontstaan zowel vanuit de straat als vanuit de binnentuin.

ism Erik Dewulf (architect), Thomas Janssens (CTRL-Z)