14.03.2015 Sociale Woningen Binnenveld

Wedstrijd

Diepenbeek / 2015

Wedstrijdontwerp.

INPLANTING
De projectzone maakt deel uit van de woonwijk Binnenveld. Een aangename en gevarieerde wijk waar we zowel gekoppelde en vrijstaande woningen vinden als (sociale) meergezinswoningen. Verschillende schaalgroottes worden harmonieus afgewisseld, er wordt gebouwd met hellende en platte daken. De wijk heeft een overwegend groen karakter wat we zeker wensen te implementeren in onze visie.

Ons voorstel vertrekt van de schaal van de plek: eerder compacte en kleinschalige volumes ingeplant aan gemeenschappelijke groenzones of pleintjes. Die stedenbouwkundige figuur vormt de basis van ons ontwerp. Er wordt een parkeerhaven ingebracht, vormgegeven als groen pleintje. Rond dit plein vinden we drie volumes met telkens vijf appartementen. De volumes worden zodanig geschrankt zodat elke woning kan genieten van een zonnig uitzicht en aangenaame groenbeleving. De nodige afstanden tussen de bouwblokken worden gerespecteerd om de privacy te garanderen. Door middel van een netwerk van paden en fietswegen wordt de doorwaadbaarheid van de site mogelijk gemaakt zodat een vlotte bereikbaarheid van parking en fietsenstalling mogelijk blijft.

De elf eengezinswoningen worden ingeplant aan de nieuwe doodlopende straat. Om een langgerekt eentonig straatbeeld te vermijden worden de woningen verdeeld over drie clusters. Afwisseling en volumewerking wordt gecreërd door de carports voor de woningen en sobere differentiatie in de kleuren van de gevels.

BUITENRUIMTE
Een goede bezonning en daglochttoetreding van alle woningen vormt het uitgangspunt. Alle woongelegenheden zijn voorzien van een ruim terras of een tuin.

De noordelijk geörienteerde buitenruimte tussen de appartementsblokken wordt ingenomen door een gemeenschappelijke fietsenberging, deze kan ev. nog uitgebreid worden richting parking of tevens dienen als huisvuilberging.

De eengezinswoningen worden voorzien van voortuinstroken waarvan een deel fungeert als oprit naar de parking. Achteraan bevinden zich ruime tuinen op het westen.

GEZICHT
Het gevelbeeld straalt rust uit, het basispalet is duidelijk. De architectuurtaal stoelt op traditie en ambachtelijkheid. Een verzorgde detaillering versterkt de eenvoudige basisopzet. Frisse kleuren zullen de straat verlevendigen. Het basispalet is roodbruine en grijze baksteen, afgezoomd met een bekleding in vezelcementplaat in een accentkleur. De terrassen worden uitgevoerd in prefabbeton. Nuances en een noodzakelijke differentiatie van de woningen wordt aangebracht door een licht kleurverschil in de bakstenen gevels, wat op een eenvoudige manier kan gerealiseerd worden door het voegwerk. De carports worden in staal voorzien, met een dak in zelfdragende sandwichplaat, gecombineerd met een deel in transparant materiaal (bvb polycarbonaat).