10.02.2016 Woningbouwproject ELHW

Nieuwbouw, Renovatie

Antwerpen-Borgerhout

Bouwen van 25 woningen, renovatie van 8 woningen, laureaat van de wedstrijd, in opdracht van AG VESPA.

De quasi volledige tabula rasa die zich aan deze site opdringt schept de nodige mogelijkheden voor het aanbrengen van voldoende open ruimte die in veel stedelijke bouwblokken ontbreekt. Het binnengebied krijgt het karakter van een verborgen, omsloten tuin, de “hortus conclusus”. Het besloten karakter van de tuin wordt nog benadrukt doordat het enige contact met de straat gevormd wordt door een smalle steeg gesitueerd aan de Hogeweg. De smalle hoge doorgang doorheen de gebouwen vormt tevens een kapstok voor de interne circulatie van het bouwblok. Gekoppeld aan de met een hek afgesloten steeg bevinden zich de centrale inkom van de hoekappartementen, een fietsenstalling, de traphal naar de ondergrondse parking, toegangen tot de privé-tuintjes en de inrit naar de parking. De doorsteek sluit aan op een verhoogd terras (voorplein), vanwaar men een mooi overzicht heeft op de tuin.
De volumewerking van de gebouwen bestaat er in dat zich per zone een verschillende kroonlijsthoogte manifesteert, steeds gelinkt aan de schaal en het gabarit van de omgeving.

foto’s: Bart Gosselin