10.09.2016 Sociale woningen Ziekerenweg

Nieuwbouw

Sint-Truiden

De woonprojectzone bestaat uit een groot binnengebied met in het zuidwesten een smalle verbinding met het bouwblok. De site ligt ingebed tussen vier straten met verschillende karakteristieken. In het stedenbouwkundig ontwerp wordt getracht de verschillende stedelijke zones op een harmonieuze manier op elkaar te laten aansluiten om zo een kwalitatieve woonzone in het binnengebied te creëren.
Cruciaal in de stedenbouwkundige schets is de doorwaadbaarheid van de site. De verschillende routes om het terrein te ontsluiten takken alle af van de centrale gemeenschappelijke tuin. Van hieruit slingert zich een weg tussen de Olympialaan, die de hoofdtoegang vormt, en de Wildebam.
Het deelgebied van de huisvestingsmaatschappij manifesteert zich als gezicht van het project en vormt als het ware een toegangspoort. Die rol wordt geaccentueerd door het hoekaccent dmv een gebouw met (deels) vier bouwlagen (blok A). Aansluitend aan de bestaande rijwoningen aan de Ziekerenweg wordt de straat uitgebouwd met vijf koopwoningen (deel B), de verspringende kroonlijsthoogtes in het straatbeeld vormen de aanleiding om deze woningen afwisselend twee en drie bouwlagen hoog te voorzien. Tussen deel A en B wordt een steeg gecreëerd die uitgeeft op het centrale plein dat het hart vormt van het woonerf.
Een woning (deel C) vervolledigt de hoek aan de Olympialaan. De volgende groep van 8 appartementen (blok D) vormen de resterende wand van het nieuwe woonerf midden op het terrein. Dit blok bestaat uit drie losstaande elementen die verbonden worden dmv buitentrappen en terrassen. Het bouwblok A en de woningen B worden aan de achterzijde evenwaardig behandeld als vooraan zodat het woonerf een aangenaam stedelijk karakter verkrijgt.
Aan de Ziekerenweg vinden we de smalle doorsteek waardoor de bewoners en passanten een glimp opvangen van een open groene ruimte in het binnengebied. Deze steeg vormt een kortere weg voor voetgangers en fietsers en markeert tevens de scheiding tussen koop- en huurwoningen.
De volume-uitwerking van de gebouwen toont een verschillende kroonlijsthoogte per zone, welke steeds gelinkt is aan de schaal en het gabarit van de omgeving. Het schuin afsnijden van het hoekvolume geeft de nodige spanning en kracht aan de zichtlocatie.
De korrel van de stad wordt overgenomen in de nieuwe volumes. De stedelijke identiteit van de plek resulteert o.i. in een niet expliciet opvallende architectuur, waar de regel primeert op de uitzondering. We kiezen voor een rationele en economische opbouw naast een robuuste uitstraling.