07.06.2005 Woningbouwproject ADH

Nieuwbouw

Ham-Kwaadmechelen

Woningbouwproject: zes appartementen & twee rijwoningen.
Er werd ons gevraagd een gebouw te ontwikkelen in Kwaadmechelen, deelgemeente van Ham, met als programma enkele woongelegenheden en een handelsruimte op het gelijkvloers. De woningen, variërend van oppervlakte, zijn zo veel mogelijk rechtstreeks vanaf de straat toegankelijk en hebben elk een private buitenruimte aan de binnenkoer.
Het perceel is gelegen op de hoek van de Heidestraat met de Lindenstraat, deze straten zijn zeer verschillend van karakter: de Heidestraat is een drukke gewestweg en de Lindenstraat is een smalle straat voor lokaal verkeer. De huurwoningen werden gesitueerd aan de rustige Lindenstraat.
Het ontwerp werd bepaald door de context: het gebouw bestaat uit twee delen, een deel met zadeldak aan de Heidestraat en een kleiner deel met plat dak aan de Lindenstraat. De twee delen zijn vormelijk met elkaar verbonden zodat er een harmonieuze overgang ontstaat van hoog naar laag. De smalle opening tussen de twee volumes geeft een interessant perspectief, tevens kan men door de smalle steeg naar de ruimte achter het gebouw doorsteken of men kan er de trap nemen naar de twee appartementen boven de handelsruimte.

08.03.2005 Appartementen EF

Nieuwbouw

Genk

Bouwen van vier appartementen.
Het volume werd opgevat als een hedendaagse versie van de directeurswoningen in de tuinwijk. Aan de voorzijde is een dakkapel voorzien, gevormd door een puntgevel onder een zadeldak. Dit komt veel voor in de verschillende types van de tuinwijkwoningen. De globale dakvorm, een schilddak, wordt ook regelmatig gebruikt in de tuinwijktypologie. Door de zone van de dakkapel in de voorgevel te benadrukken krijgt men een verticale onderbreking in het gevelvlak, zo krijgen we een minder monoliet geheel. Het dak heeft ook oversteek van ca. 45 cm zoals de meeste gebouwen in de omgeving. De raamopeningen hebben we ook gemodelleerd naar voorbeelden uit de omgeving. De ramen met stenen tussenpost  zijn terug te vinden in o.a. Hotel Het Park of Café De Oude Kapel. De voorgevel is dan ook symmetrisch opgevat met raamopeningen die verticale verhoudingen hebben. Anderzijds zijn de bouwtechnieken ook zoveel geëvolueerd  t.o.v. de periode van de bouw van de tuinwijk (1910-1929) dat het volgens ons te verantwoorden is om bepaalde “historische” afwerkingen niet toe te passen. Bijvoorbeeld het gebruik van natuursteen is aanzienlijk duurder geworden, of  raamverdelingen worden tegenwoordig aangebracht op- of in het glas, niet tussen de glasvlakken. Dit vraagt om andere zuivere oplossingen, op een hedendaagse manier. Bijvoorbeeld stalen lintelen in het metselwerk boven de ramen en thermisch isolerend glas zonder raamverdelingen. De gevels zullen in baksteen gemetseld worden en wit geschilderd. Dit is de meest voorkomende gevelbehandeling in de tuinwijk en ook oorspronkelijk een veel gebruikte.
Met deze architectuur denken we goed te integreren in de tuinwijk. Het is geen letterlijke kopie van de tuinwijkarchitectuur maar een hedendaagse versie er van. De globale vorm en het voorkomen is overgenomen uit de tuinwijkarchitectuur, de elementen die niet typisch zijn hebben we toch op een harmonieuze manier in geheel willen verwerken. Onze keuze om niet historiserend te bouwen willen we hierbij dan ook benadrukken.  We denken dat de tuinwijkgebouwen een waardevol patrimonium vertegenwoordigen dat behouden moet worden, daarom zal een kopie het origineel meer schaden dan eer aan doen.

08.10.2004 Woning EY

Nieuwbouw

Koersel

Vrijstaande woning i.s.m. architect Mark Jansen.
De woning komt te staan te midden van een traditionele verkaveling, toch opteerde de opdrachtgever voor het werken met een plat dak. Er werd gepoogd om het volume onder te brengen in de traditionele enveloppe, op die manier komt er ook een interessant volumespel door de verschillende kroonlijsthoogtes tot stand.
De woning werd opgevat als een monoliet, de schil bestaat uit een donkere baksteen. Achteraan opent de woning zich naar het landschap.

« Previous Page