15.12.2016 Woning BJKV

Renovatie

Diepenbeek

Renovatie en uitbreiding van een vrijstaande woning, Diepenbeek

10.02.2016 Woningbouwproject ELHW

Nieuwbouw, Renovatie

Antwerpen-Borgerhout

Bouwen van 25 woningen, renovatie van 8 woningen, laureaat van de wedstrijd, in opdracht van AG VESPA.

De quasi volledige tabula rasa die zich aan deze site opdringt schept de nodige mogelijkheden voor het aanbrengen van voldoende open ruimte die in veel stedelijke bouwblokken ontbreekt. Het binnengebied krijgt het karakter van een verborgen, omsloten tuin, de “hortus conclusus”. Het besloten karakter van de tuin wordt nog benadrukt doordat het enige contact met de straat gevormd wordt door een smalle steeg gesitueerd aan de Hogeweg. De smalle hoge doorgang doorheen de gebouwen vormt tevens een kapstok voor de interne circulatie van het bouwblok. Gekoppeld aan de met een hek afgesloten steeg bevinden zich de centrale inkom van de hoekappartementen, een fietsenstalling, de traphal naar de ondergrondse parking, toegangen tot de privé-tuintjes en de inrit naar de parking. De doorsteek sluit aan op een verhoogd terras (voorplein), vanwaar men een mooi overzicht heeft op de tuin.
De volumewerking van de gebouwen bestaat er in dat zich per zone een verschillende kroonlijsthoogte manifesteert, steeds gelinkt aan de schaal en het gabarit van de omgeving.

foto’s: Bart Gosselin

 

 

21.09.2015 Woning GLDNVL

Renovatie

Antwerpen-Berchem

Het huis genaamd “De leeuw van Waterloo” is gelegen in Zurenborg, vlakbij de Cogels-Osylei. Het betreft een zwaar verwaarloosd en verminkt pand in art-nouveau stijl. In de helft van de vorige eeuw werd de etalage van een beenhouwer gesloopt ten behoeve van een benzinestation, deze ingreep heeft op het gelijkvloers de oorspronkelijke structuur en gevel volledig weggevaagd. AG VESPA heeft ons gevraagd om de renovatie van het pand te begeleiden, in eerste instantie de zeer dringende gevelrestauratie, daarna de volledige herbestemming en renovatie tot woning.
Na grondig archiefonderzoek werden er geen originele plannen of foto’s teruggevonden, ondermeer daarom wenste sc-a te opteren voor een hedendaagse ingreep. Onderaan, de plint wordt een nieuwe gevel geconstrueerd met staal en baksteen. De bovenbouw wordt grondig gerenoveerd en van een dakterras voorzien.

08.09.2015 Woningen SLDR

Renovatie

Antwerpen

Renovatie van drie rijwoningen.

De renovatie van de woning kadert in het krottenbeleid van de Stad Antwerpen (AG VESPA). Door middel van het valoriseren van oude woningen in de zgn. achtergestelde buurten hoopt de stad een voorbeeld te geven aan de andere bewoners opdat ook zij hun woningen zouden renoveren. Het project kadert ook in de strijd tegen de huisjesmelkerij.
Drie semi-identieke woningen, feitelijk in een rij van vier worden ge-upgraded naar hedendaags wooncomfort. De percelen zijn extreem smal (4m), waardoor het aanbieden van extra ruimtelijkheid in de lengte moet worden gezocht. Alle aanbouwsels worden gesloopt, in de plaats daarvan wordt een nieuwe leefruimte geplaatst. Op de scheidslijn tussen oud en nieuwe werd een lichtschacht ingetekend, deze wordt extreem benadrukt door het doortrekken naar de eerste verdieping. De lichtschacht wordt als het ware een schakelpunt tussen voor- en achterbouw waarin ook de trap naar de eerste verdieping wordt opgenomen. De eerste verdieping wordt door middel van de vide ruimtelijk verbonden met het gelijkvloers. De tuinen worden opgevat als patio’s waardoor de lengte van het perceel extra geaccentueerd wordt.

AG VESPA
foto’s: Anja Van Eetveldt

10.03.2015 Woning KRLT

Renovatie

Verbouwing en uitbreiding van een woning met atelier / St-Lambrechts Herk

http://www.atelierpetit.be/
http://www.kevinreynaert.com/

 

Next Page »